Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
De online-shop (bobshop) wordt aangeboden door de firma Bike o’ bello Radsportversand GmbH & Co. KG, In den Weinaeckern 4, 69168 Wiesloch, Duitsland. Bike o' bello is de contractpartner voor alle leveringen en diensten uit dit aanbod.

2. Koopovereenkomst
De bestelling door de besteller is een aanbod aan de firma bike o'bello tot afsluiting van een koopovereenkomst. Als de bestelling bij bike o'bello is opgegeven, stuurt bike o'bello een e-mail die de bestelling bevestigt en waarin de details van de bestelling staan vermeld (bestelbevestiging). Deze bevestiging is nog geen aanname van het aanbod, maar informeert slechts over het feit dat de bestelling is binnengekomen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de bestelde goederen aan de besteller zijn verzonden en de zending met een volgende e-mail (bevestiging van de verzending) bevestigd is. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Informatie over het herroepingsrecht voor lidstaten van de Europese Unie en voor Zwitserland

Consumenten in de zin van § 13 BGB hebben een herroepingsrecht op basis van de volgende criteria:
 
Herroepingsrecht
U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.
 
De termijn van het herroepingsrecht bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de goederen heeft aanvaard c.q. in bezit heeft genomen.
 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons, Bike o’ bello Radsportversand GmbH & Co. KG, In den Weinaeckern 4, 69168 Wiesloch, Duitsland, Tel.: +49 1803 58 58 800, Fax: +49 1803 585 8801, email: [email protected], door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. U kunt hiervoor het meegeleverde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook via het contactformulier op onze webpagina elektronisch invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zult u onmiddelijk (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping ontvangen.
 
Voor het waarborgen van de termijn van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de termijn van het herroepingsrecht verstuurt.
 
Gevolgen van de herroeping
Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstige standaard levering hebben gekozen), zonder verzuim en op zijn laatst binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling verweigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt.
 
U dient de goederen direct en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.
 
Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen, mits het gaat om een terugzending binnen Duitsland. Hiervoor stelen wij een retourbon ter beschikking dat u met de goederen ontvangt. Wanneer het gaat om een terugzending uit een ander land dan Duitsland draagt u de directe kosten van terugzending van de goederen. De kosten van terugzending van de goederen schatten wij op rond 9,00 €.
 
U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

Modelformulier voor herroeping
Wanneer u het met ons gesloten contract wilt herroepen vult u aub dit formulier en klikt u dan op "Verzenden"

4. Informatie over het herroepingsrecht voor landen buiten de Europese Unie behalve Zwitserland

Voor bestellingen uit landen buiten de EU behalve Zwitserland zijn bij de herroeping dezelfde regels van toepassing, met de volgende beperking bij "Gevolgen van de herroeping": Wanneer u het contract herroept zullen wij alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, exclusief de leveringskosten, zonder verzuim en op zijn laatst binnen veertien dagen terug, gerekend vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen.

Modelformulier voor herroeping
Wanneer u het met ons gesloten contract wilt herroepen vult u aub dit formulier en klikt u dan op "Verzenden"

5. Vrijwillige retourtermijn en ruilen
(1) Naast het wettelijke recht op herroeping geven wij u een vrijwillige retourtermijn van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Met deze verlengde retourtermijn kunt u het contract ook na verstrijken van de 14-daagse herroepingstermijn (zie bovenstaande informatie over het herroepingsrecht) opzeggen door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst naar ons onderstaand adres terug te sturen. Om de vrijwillige verlengde retourtermijn te doen gelden mogen de goederen slechts gepast worden, zoals in een fysieke winkel, en dienen zij volledig en onbeschadigd en met de labels eraan in de originele verpakking naar ons terug gestuurd te worden. Cadeau-tegoedbonnen en levensmiddelen zijn van de vrijwillig verlengde retourtermijn uitgesloten. Wij wijzen u erop dat bij betaling op rekening het verschuldigde bedrag ondanks de verlengde retourtermijn binnen 14 dagen te betalen is. Stuurt u de artikelen aub naar :

Bike o' bello Radsportversand GmbH & Co. KG
In den Weinaeckern 
D-69168 Wiesloch
Duitsland

(2) U heeft bovendien de mogelijkheid om niet passende goederen voor andere maten of andere artikelen om te ruilen. Het gewenste ruilartikel kan via de retourbon in het pakket worden besteld. Ook deze service bieden wij u binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen.

6. Levering en verzendkosten
(1) Leverkosten en levertijd zijn afhankelijk van de gewenste verzendmethode (standaard of express), het land waar geleverd moet worden en het gewicht van het pakket. Verdere informatie met betrekking tot leverkosten en levertijd vindt u hier.
(2) Bij zichtbare beschadiging aan de buitenkant vragen wij u de inhoud van de levering gelijk in het bijzijn van de bezorger te controleren en beschadigingen gelijk schriftelijk te laten bevestigen.
(3) Om een snelle bezorging van het pakket te garanderen, vragen wij vriendelijk om op de juistheid van de adresgegevens te letten. Als u overdag niet thuis bent, kunt u een alternatief bezorgadres opgeven. U kunt hier bijvoorbeeld het adres van uw werk opgeven (deze gegevens kunt u tijdens het online bestelproces ingeven). Wij wijzen u erop dat verkeerde adressen of adressen waarbij de bezorger u niet aantreft, kunnen leiden tot vertraging bij de bezorging van het pakket. Wij maken u erop attent dat de kosten voor het wijzigen van een adres als het pakket al verstuurd is, 7,50 Euro bedragen.

7. Prijzen en betaling
(1) De prijzen zijn vrijblijvend en gelden vanaf het magazijn in Wiesloch exclusief verzendkosten. Op het moment van bestellen gelden de prijzen die op de internetwebsite www.bobshop.com staan.
(2) Alle leveringen in niet-EU-landen (bijvoorbeeld Zwitserland) worden zonder de Duitse BTW (op dit moment 19%) uitgevoerd.
(3) Bike o' bello levert in het buitenland alleen tegen betaling per creditcard (Mastercard, Visa en American Express), vooruitbetaling via SEPA-overschrijving of via PayPal.
(4) Klanten met woonplaats in Duitsland en met een Duitse bankrekening kunnen bovendien onder andere via SEPA-incasso betalen. De klant geeft een standaard SEPA-mandaat aan Bike o‘ bello Radsportversand GmbH & Co. KG. De vooraankondiging (Pre-notificatie) wordt naar 2 dagen verkort. De klant moet zorgen voor voldoende geld op zijn/haar rekening. Voor elke terugboeking wegens onvoldoende saldo of wegens een door de bank van de klant veroorzakte fout en voor elke onrechtmatige stopzetting van de machtiging zal Bike o‘ bello Radsportversand GmbH & Co. KG een vast bedrag van 15,00 Euro heffen.
(5) Bij een betaling per overschrijving ontvangt de klant per e-mail/post het factuurbedrag en de rekeninggegevens. De goederen worden verzonden zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van bike o'bello binnen gekomen is.
(6) Nieuwe klanten kunnen bij een bestelling die meer dan € 250,- bedraagt alleen per overschrijving of per Paypal betalen.
(7) Bike o'bello heeft het recht de kredietwaardigheid van de klant voor de aanname van de bestelling te controleren.

8. Weigeren van bestellingen
Bike o'bello heeft het recht online bestellingen niet aan te nemen. De beslissing daarover ligt vrij bij bike o'bello. Als bike o'bello een bestelling niet aanneemt, wordt de besteller daarover gelijk geinformeerd.

9. Voorwaarden voor waardebonnen
(1) Inwisselen van waardebonnen uit speciale acties

Waardebonnen uit speciale acties kunt u niet kopen. Zij worden door Bike o‘ bello in verband met reclameacties uitgegeven en hebben een verloopdatum.

 • Waardebonnen uit speciale acties zijn alleen geldig in de aangegeven periode en kunnen slechts één keer tijdens een bestelling worden ingeruild op www.bobshop.com of bij de kassa in onze winkel. Het is mogelijk dat enkele merken van de waardebonactie zijn uitgesloten. De waardebonnen uit speciale acties kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen.
 • Indien op de actie-waardebon een minimale bestelwaarde wordt genoemd, dient deze bereikt te worden om de waardebon geldig te maken. Wanneer geen minimale bestelwaarde wordt genoemd, dient de waarde van de goederen minstens zo hoog te zijn als het bedrag van de waardebon. Een eventueel resterend bedrag kan niet worden uitbetaald.
 • Actie-waardebonnen kunnen alleen maar worden ingeruild vóór het afsluiten van de bestelling/aankoop. De bon kan niet achteraf worden verrekend. Het tegoed kan niet contant worden uitbetaald en geeft ook geen rente.
 • De actie-waardebon kan niet aan derden worden overgedragen. Er kunnen geen actie-waardebonnen met elkaar worden gecombineerd.
 • De actie-waardebon kan niet worden teruggegeven of vergoed wanneer goederen geheel of deels worden geretourneerd.


(2) Inwisselen van cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn waardebonnen die u kunt kopen op www.bobshop.com of in onze winkel.

 • De cadeaubon kunt u niet inwisselen voor geld en waarop geen rente wordt vergoed.
 • De cadeaubon kan alleen vóór het afsluiten van een bestelling worden ingewisseld. Hij kan niet achteraf worden verrekend.
 • Indien de waarde van de cadeaubon voor de bestelling niet toereikend is kunt u het verschil bijbetalen, zoals tijdens de bestelprocedure aangegeven.
 • Een cadeaubon kan alleen worden teruggegeven als de bon nog niet is ingewisseld.
 • Een cadeaubon kan niet met een actie-waardebon worden betaald.
 • Bij één bestelling kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld. Cadeaubonnen kunnen met één actie-waardebon per bestelling worden gecombineerd.
 • Wanneer artikelen, die met een cadeaubon zijn betaald, worden geretourneerd of geruild, zal de waarde van de goederen als tegoed op uw klantenaccount worden gestort. De cadeaubon kan niet voor geld worden ingewisseld of opnieuw worden uitgegeven. Voor informatie over de hoogte van het tegoed op uw account stuurt u a.u.b. een email naar [email protected]
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer de cadeaubon verloren gaat of wordt gestolen of wanneer hij niet door onze schuld onleesbaar is.


Cadeaubonnen worden met “standaard verzending” zonder verzendkosten verzonden. „Express-verzending“ komt voor uw rekening (zie www.bobshop.com/nl/verzending-en-levering).

10. Het BobCash-programma

Bike o‘ bello Radsportversand GmbH & Co. KG heeft het BobCash-programma, een bonusprogramma waarmee u een tegoed kunt opsparen bij de aankoop van producten. Deze korting wordt niet van de prijs afgetrokken, maar omgezet in een BobCash-tegoed dat u bij een nieuwe aankoop kunt gebruiken.

(1) Voorwaarden voor deelname

Iedere natuurlijke persoon die zich registreert voor het BobCash-programma en ouder is dan 18 jaar kan BobCash-klant worden. De deelname aan het BobCash-programma is gratis. Met het invullen van uw gegevens bij de aanmelding, bevestigt u dat uw gegevens juist zijn. Laat het ons zo spoedig mogelijk per mail aan [email protected] weten wanneer de gegevens die u heeft ingevuld bij de aanmelding veranderen of verander deze heel eenvoudig zelf in uw klantaccount.

(2) Sparen en inwisselen van BobCash-tegoed

Als BobCash-klant spaart u bij iedere inkoop in onze onlineshop BobCash-tegoed. De klant krijgt onafhankelijk van de hoogte van de inkoopwaarde een kortingstegoed van op dit moment 2% op het netto inkoopbedrag inclusief btw. Indien de klant artikelen die hij heeft gekocht teruggeeft, wordt dit van het tegoed afgetrokken. De klant kan zijn tegoed te allen tijde bij de volgende bestelling inwisselen of verder opsparen. Het tegoed vervalt niet. Het is niet mogelijk het tegoed in contact geld uit te betalen of over te dragen op derden.

(3) Uw actuele BobCash-tegoed kunt u te allen tijde bekijken in uw klantaccount

(4) Het kan 72 uur duren totdat je BobCash-tegoed is geactualiseerd en dus ook beschikbaar is om te gebruiken. De reden hiervoor is de technische verwerking van de bestelling die als basis dient voor de punten.

(5) Opzeggen, beëindigen en wijzigen van de voorwaarden van deelname

U kunt de deelname aan het BobCash-programma te allen tijde zonder termijn beëindigen door dit in de vorm van een tekst aan Bobshop mee te delen. Niet ingewisseld tegoed vervalt aan het einde van uw deelname aan het programma. Bobshop heeft het recht om het kortingsprogramma te allen tijde binnen een redelijke termijn en om belangrijke redenen zonder termijn, met het oog op de belangen van de klant, te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen. De klant zal op tijd per e-mail of schriftelijk op het door hem aangegeven adres op de hoogte worden gesteld over wijzigingen of de beëindiging.

11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven eigendom van bike o'bello totdat het volledige bedrag is betaald.

12. Beperking van de aansprakelijkheid
(1) Bike o'bello is niet aansprakelijk voor schade die niet aan het levervoorwerp zelf ontstaan zijn. Bike o'bello is niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor andere vermogensschade van de besteller.
(2) Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de oorzaak van de schade werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of schade aan de gezondheid. In geval van nalatigheid of schending van een wezenlijke verplichting, is de vergoeding beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.

13. Privacybeleid
Bike o' bello slaat klantengegevens alleen voor eigen gebruik en streng volgens de Duitse wet op de persoonsgegevens op. Alle persoonlijke gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden principeel niet verkocht, verhuurd of via andere wegen voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. Dat geldt ook voor e-mailadressen, die uitsluitend voor de eigen nieuwsbrief (informatie voor klanten, speciale aanbiedingen) gebruikt worden. Vanzelfsprekend kunnen de opgeslagen adresgegevens op elk moment worden verwijderd. Een vormloze e-mail aan [email protected] is daarvoor voldoende.

14. Copyright
Alle afbeeldingen en teksten in onze catalogi en in onze online-shop zijn eigendom van Bike o' bello en door de auteurswet beschermd. Bij onrechtmatig gebruik neemt bike o'bello gelijk en zonder bekendmaking gerechtelijke stappen.

15. Andere bepalingen
Het recht van de bondsrepubliek Duitsland gaat boven het VN-kooprecht. Voor alle middelbare of onmiddelbare geschillen tussen Bike o'bello en de besteller is de rechtbank in de plaats waar Bike o'bello gevestigd is bevoegd als de partijen consument zijn of als de besteller niet een algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland kan aanwijzen.
Fouten, drukfouten en prijsveranderingen zijn voorbehouden.

16. Aanbieder van de online-shop
Bike o' bello Radsportversand GmbH & Co.KG
In den Weinaeckern 4
D-69168 Wiesloch
Duistland


Directeur: Dipl. Kaufm. Angelo Nanni

Geregistreerd in het handelsregister van het kantongerecht te Mannheim HRA 701259

Ust.-ID DE 255114961
Persoonlijk aansprakelijk partner Bike o' bello VerwaltungsGmbH Handelsregister HRB 702569

Herzien september 2020

Naar de startpagina